Tulajdonosi Adatkezelési
Hozzájáruló nyilatkozat

Lakás tulajdonosa (törvényes képviselője) jelen nyilatkozat elfogadásával az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom, mint ingatlantulajdonos, saját személyes adatainak kezeléséhez

Adatkezelő: 

Az ingatlan üzemeltetés által kezelt adatai:

Az adatkezelés célja:
Lakás adatai vonatkozásában: Üzemeltetési irodában nyilvántartási rendszer naprakész állapota (nyilvántartás - havi kiterhelő készítése) Online ügyfélkapun ingatlan nyilvántartással kapcsolatos pénzügyi és egyéb nyilvántartás közvetlen elektronikus elérése tulajdonosok számára.  Üzemeltetési iroda Költség SQL rendszerében összesített lakás nyilvántartási táblázat.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének időtartamát követő 5 éven belül.
Adattovábbítás: külföldre nem történik
Lakói elérhetőség céljából recepciósok részére, számlaadatok könyvelő, informatikus és az irodai dolgozók részére, nyilvántartáshoz szükséges mértékben Költség SQL társasházkezelő program felé, belső használatra nyilvántartáshoz, kiterhelő készítéshez.

A személyes adatokhoz kapcsolódóan az alábbi jogokról megkaptam a tájékoztatást:

Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.